Afvlakken psycho- actieve werking THC

Foto van auteur
Written By CBD Steunpunt

CBDsteunpunt.nl

Een onderzoek suggereert dat de cannabinoïde als een negatieve allostere modulator (1) van de CB1 receptor fungeert. Dit wil zeggen dat het de invloed van THC op deze receptor gedeeltelijk blokkeert.

Ons lichaam heeft twee soorten cannabinoïde receptoren CB1 en CB2. THC bind zich aan de CB1 receptoren en de CBD bind zich aan de CB2 receptoren. Het feit dat CBD zich niet hecht aan de CB1-receptor verklaart waarom het geen psychoactief effect heeft.

De CB1 en CB2 hebben beide een verschillende functie, maar overlappen elkaar ook. CB1 beinvloed meer het mentaale aspect en de CB2 het fysieke. Het voornaamste verschil tussen de cannabis THC en CBD is dat de THC een psychoactief is en CBD is dit niet.

THC is voor sommige doelgroepen/mensen onmisbaar, omdat zij het gebruiken voor medische, recreatieve en spirituele doeleinden, echter kunnen de neven effecten van THC minder bevorderlijk werken op het psyche, denk daarbij aan bijvoorbeeld een duf gevoel.

Als de THC onmisbaar is, maar er moet toch gepresteerd/gefunctioneerd worden in het dagelijks leven dan zou een combinatie tussen de THC en CBD een positieve werking kunnen hebben op het psyche, omdat de CBD de psychoactieve stoffen van de THC afvlakt. Op deze wijze kunnen de gebruikers van THC in combinatie met CBD scherper voor de dag komen met fysieke positieve effecten van de THC.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4621983/

– Bronvermelding

CBD Steunpunt